APK voor gasleidingen

Tot 1992 was het beleid van de gasbedrijven dat uw binnenleiding tenminste één keer per tien jaar op gasdichtheid gecontroleerd (geperst) werd.

Tegenwoordig gebeurt dit alleen nog als u zich als nieuwe bewoner/verbruiker aanmeldt of wanneer uw gasmeter vervangen wordt. Het is gebleken dat in meer dan 5% van de geperste installaties een lekkage wordt gevonden, in oude wijken ligt dat percentage fors hoger. 

APK gasVerantwoordelijkheid gasleiding

De verantwoordelijkheid voor de dichtheid van uw gasleiding ligt bij u. Naast onnodig gasverlies en daardoor onnodig hoge kosten is er natuurlijk ook het niet te onderschatten explosiegevaar, steeds vaker lees je in de krant over ongelukken door gasexplosies.

APK keuring

Wij persen uw gasleiding volgens de NEN 1078 norm en verzorgen een persrapport voor uw administratie of verzekering. Het feit dat de overheid de APK keuring nog niet verplicht heeft gesteld doet niets af aan het belang van de APK keuring!

Voor € 57,50 inclusief BTW controleren we met behulp van digitale EuroIndex apparatuur de gasdichtheid van de installatie en verzorgen het persrapport, vervolgens stellen we de gastoestellen weer in bedrijf. Mocht de gasleiding onverhoopt lek zijn zullen we deze na overleg met u en uw akkoord herstellen, een vrijblijvende prijsopgaaf is vanzelfsprekend altijd mogelijk.

Neem direct contact op Met een ervaren installateur

Contact opnemen